Μουσεία

Στη Σέριφο υπάρχουν δύο μουσεία σε λειτουργία, τα οποία φιλοξενούν ένα μέρος της ιστορίας του τόπου: το Λαογραφικό Μουσείο στη Κάτω Χώρα και η Αρχαιολογική Συλλογή στο Λιβάδι.

Η πλούσια μεταλλευτική ιστορία του νησιού δυστυχώς δεν έχει χαρεί μόνιμης οργανωμένης στέγης. Αν και υπάρχει μία έκθεση πετρωμάτων και μεταλλευτικών εργαλείων στο Μέγα Λιβάδι, είναι αμφίβολη η γενικότερη λειτουργία και επισκεψιμότητά της. Στεγάζεται στο κτίριο του παλιού δημοτικού σχολείου της περιοχής, πίσω από την προτομή του Κωνσταντίνου Σπέρα, πρωτεργάτη της απεργίας του 1916.